Welkom op de Sijmonsma website

De familie website met familie overzicht en

­veel door Ron gemaakte wandelverslagen.

  • Start

De familie Sijmonsma is,

Voor zover na te gaan, ontstaan in 1811.
(1x familie naam in Friesland)
Voor zover bekend bij de maker van de website uit Westhem/Wymbritseradeel.
Zijnde de kerkgemeenschap Blauwhuis.
Ongeveer 1885 werd er vanuit Friesland naar Amsterdam verhuist.
Naar de reden kunnen we natuurlijk alleen maar gissen.
maar werkgelegenheid ligt voor de hand.

Yme Sijmonsma en Jantje Bouhuis (2e vrouw)

Sijmen Sijmonsma en Johanna Balk

Rinus Sijmonsma en Antje v/d Oord